Songkran Festval

Songkran Festival

สวัสดีปีใหม่ไทย 2563

สุขสันต์วันปีใหม่ไทยและวันครอบครัวไทย ปี ๒๕๖๓

ขอส่งความสุขให้ทุกท่าน เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุข สุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า ในเทศกาลวันปีใหม่ไทยจะมีวันสำคัญมากมาย มาดูกันว่ามีวันอะไรบ้าง

วันที่ ๑๓ เมษายน ถือเป็น “วันมหาสงกรานต์” หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุ” อีกด้วย

วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น “วันเนา” และรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้ประกาศให้เป็น “วันครอบครัว”ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกัน

วันที่ ๑๕ เมษายน “วันเถลิงศก” คือวันเริ่มจุลศักราชใหม่ สงกรานต์ปีนี้งดกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรค COVID-19 ก่อน เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง

สิ่งที่ควรทำ
• สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
• กราบ/ไหว้ขอพรผู้ใหญ่ กรณีอยู่ร่วมบ้าน โดยอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัย
• แสดงความกตัญญูผ่านโทรศัพท์/สื่อสังคมออนไลน์ กรณีอยู่ต่างบ้าน

สิ่งที่ไม่ควรทำ
• งดจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับทั้งเล่นน้ำ แห่พระ สรงน้ำพระ
• งดเดินทางกลับภูมิลำเนา
• งดรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
• งดร่วมกิจกรรมที่คนไปรวมตัวกันมากๆ

ช่วงนี้อยากให้ทุกคนหมั่นล้างมือบ่อยๆ และดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกัน เพื่อทำให้ตัวเองและครอบครัวห่างไกล COVID-19

Tags: No tags

Comments are closed.